Nasza projekowa historia

........

Z wielką radością i ogromnym zapałem do niesienia światu dobra, rozpoczęliśmy realizację trzyletniego projektu „Nowe jutro” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Nasze działania będą się odbywały w okresie od 01.07.2020 do 07.11.2022.

Nasz projekt to wielka szansa dla rodzin, które dzięki otrzymanemu wsparciu rozwiną swoje kompetencje w wychowaniu dzieci, podejmując walkę o swoje wzmocnienie.

W ramach naszych projektowych działań w ciągu najbliższych trzech lat przewidujemy:

 

 

---------------------------------------------------

 

Forum Rodziny "ROiSA" - Rozwój i Samodzielność - edukacja i poradnictwo jest inicjatywą Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, która powstała w myśl realizowanej polityki prorodzinnej stowarzyszenia gdzie w centrum jest dziecko a ten projekt szczególnie poświęcony jest wsparciu dzieci w rodzinach z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi. Pomoc w rozwiązaniu problemów opiekuńczo wychowawczych, odbudowaniu utraconych relacji, zerwanych więzi, odbudowaniu poczucia własnej wartości dzieci młodzieży, rodziców opiekunów oraz zwiększenie samodzielności uczestników projektu, będziemy rozwijać poprzez stworzenie "Forum Rodziny " programu specjalistycznego kompleksowych działań wspierających funkcjonowanie rodziny, w tym rodzin zastępczych a w nim dwa bloki: I poradnictwo specjalistyczne i terapeutyczne II Aktywną integrację odbudowanie pozycji społecznej i budowanie postawy sprawczej poprzez zajęcia artystyczne sportowe oraz wyjazdy edukacyjno - wypoczynkowe , grupy wsparcia i wolontariat. Rolą projektu jest osiągnięcie przez uczestniczące w nich rodziny podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi im dalsze wychowywanie dzieci, zapewni bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dostęp do lokalnych zasobów i możliwość korzystania z przysługujących uprawnieńMiejsce realizacji zadania

Punkt stacjonarny Forum Rodziny "ROiSA" - Rozwój i Samodzielność - edukacja i poradnictwo z salą: szkoleniowo - poradniczą, bawialnią dla maluchów, terapeutyczną oraz salą doświadczania świata mieści się w budynku Galeria Rondo w Wyszkowie. Odbiorcami Projektu są : 

Rodziny z dziećmi w tym szczególnie; rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dotknięte i/lub borykajcie się z problemami opiekuńczo wychowawczymi, rodziny zastępcze, adopcyjne, placówki opiekuńczo wychowawcze dom dziecka, kobiety w ciąży, młodzi rodzice i rodziny z których dzieci, czasowo przebywają w pieczy zastępczej potrzebujące wzmocnienia, pomocy i wsparcia.

 

Projekt realizowany w latach 2020-2022 dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego 

 

 

---------------------------------------------------

 

 

---------------------------------------------------

 

Od 2011 roku działalności naszego stowarzyszenia zrealizowaliśmy blisko 50 projektów - edukacyjnych, aktywizujących, nowatorskich, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Projekty ekologiczne:


Inne projekty:

 

Pozostałe działania:

 

 

 


▸ przejdź do kontaktu


Nasze 3
lokalizacje

........

Społeczne Przedszkole "Rozwój i Samodzielność"

Nowa Wieś 37a, 07-210 Długosiodło

Anita Skibińska tel. 605 249 314

przedszkole.roisa@gmail.com

**********************************************

 

Edukacyjna Bawialnia Montessori "Rozwój i Samodzielność"

Wyszków, Galeria Rondo, II piętro

ul. Gen. J. Sowińskiego 58

Ewelina Paziewska tel. 537 798 318 lub 504 907 116

bawialnia.roisa@gmail.com

***********************************************

 

Biuro/ adres do korespondencji

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Barbara Pędzich Ciach - Prezes tel. 608 012 077

biuro.stndw@gmail.com

**********************************************

 

Dane Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

- właściciela marki ROiSA

Adres: Plewki 19, 07-210 Długosiodło

NIP 762 198 71 82
KRS 0000375965
KONTO: 23 2030 0045 1110 0000 0269 0180

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych działamy zgodnie z przepisami RODO - pobierz klauzulę informacyjną.

 

▸ napisz: biuro.stndw@gmail.com
▸ zadzwoń: patrz wyżej

▸ wyślij wiadomość

Formularz
kontaktowy


Imię i nazwisko Adres e-mail Twoja wiadomość
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych Dla Wsi | Plewki 19, 07-210 Długosiodło | NIP: 7621987182
---
Copyrights © | roisa.pl